§ 1 Obecná ustanovení

1.1 Internetový obchod je k dispozici na adrese www.watchmark.cz a provozuje jej společnost Ampliton Specjalistyczne Gabinety Protetyki Słuchu Grzegorz Dubrowski, ul. II Armii Wojska Polskiego 32, Witoszyn, 68 - 131 Wymiarki, NIP 924 133 98 68, REGON 080290725, ul. Paprotna 7, 51-117 Wrocław, NIP 924 133 98 68, REGON 080290725, e-mail info@ampliton.pl.

1.2 Obchod Watchmark provádí maloobchodní prodej prostřednictvím internetu. Objednávky se přijímají prostřednictvím webových stránek www.watchmark.cz.

1.3 Zákazník je oprávněn a povinen používat Internetový obchod v souladu s jeho účelem. Je zakázáno uvádět nezákonný obsah.

1.4 Definice použité v Řádu znamenají:

a) internetový obchod, dále jen "obchod". - Watchmark, kterou provozuje společnost Ampliton Grzegorze Dubrowského a která přijímá objednávky na adrese www.watchmark.cz.

b) Zákazník - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka, která využívá internetový obchod, zejména nakupuje.

c) Pravidla a předpisy - následující předpisy, které upřesňují pravidla pro nákupy v obchodě.

d) Výrobek, dále jen "položka". - movitá věc dostupná v Internetovém obchodě, která je předmětem Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Obchodem.

§ 2 Služby poskytované obchodem

2.1 On-line obchod poskytuje následující služby:

a) umožnění nákupu produktů v nabídce obchodu prostřednictvím objednávkového formuláře.

b) vedení zákaznického účtu v obchodě - smlouva uzavřená na dobu neurčitou.

c) umožnění zákazníkům vyjádřit svůj názor na produkty obchodu.

d) poskytování marketingových a obchodních informací elektronickou cestou - Newsletter.

2.2 Zákazník může kdykoli vypovědět smlouvu o poskytování zákaznického účtu bez udání důvodu a bez úhrady nákladů, a to zasláním e-mailu na adresu info@ampliton.pl nebo písemně na adresu AMPLITON Grzegorz Dubrowski, ul. II Armii Wojska Polskiego 32, Witoszyn, 68-131 Wymiarki, s žádostí o zrušení zákaznického účtu spolu s uvedením e-mailové adresy, která je v současné době registrována v Obchodě.

§ 3 Podmínky poskytování služeb

3.1 Zákazník si může zaregistrovat individuální účet vyplněním registračního formuláře a uvedením následujících údajů: jméno, příjmení, telefon, e-mail.

3.2 Zákazník může Obchod používat bez registrace účtu. Zákazník, který nemá registrovaný účet, uvede při objednávce ve formuláři údaje nezbytné pro doručení objednaných výrobků.

3.3 Informace dostupné na webových stránkách obchodu jsou výzvou k uzavření smlouvy.

3.4 Ceny Produktů uvedené na webových stránkách v českých korunách jsou hrubé ceny včetně DPH. 

3.5 K ceně zboží se připočítávají náklady na dodání, jejichž výše závisí na zvolené variantě dodání a způsobu platby. Cena uvedená na webových stránkách v okamžiku podání objednávky je pro zákazníka závazná jako konečná. Po odeslání objednávky nelze cenu objednaného zboží měnit.

3.6 Objednávky jsou doručovány kurýrní společností, kterou si zákazník zvolí.

3.7 Náklady jsou uvedeny během procesu zadávání objednávky a závisí na hodnotě objednávky, hmotnosti a rozměrech zásilky před potvrzením objednávky.

§ 4 Nakupování v obchodě

4.1 Objednávky lze podávat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

4.2 Chcete-li provést objednávku, musíte vložit vybraný výrobek do nákupního košíku, poté zvolit typ doručení a způsob platby a potvrdit objednávku.

4.3 Na vaši e-mailovou adresu bude zaslána zpráva s potvrzením objednávky.

4.4 Podáním objednávky Zákazníkem se rozumí podání nabídky na uzavření kupní smlouvy (koupě) objednaného Produktu.

§ 5 Způsob a datum platby

5.1 Kupující je povinen zaplatit celkovou cenu + náklady na dopravu za zakoupený výrobek nejpozději do 72 hodin od data podání objednávky.

5.2 Platba se provádí prostřednictvím platebních metod, které správce akceptuje a nabízí:

a) Dobírka - platba se provádí kurýrovi při převzetí zásilky kurýrem,

b) Elektronické platby PayPal

§ 6 Odstoupení od smlouvy

1. Spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dálku, může od smlouvy odstoupit do 14 kalendářních dnů bez udání důvodu a bez vzniku nákladů.

2. Druhá Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dní ode dne následujícího po dni, kdy zákazník obdržel zboží. 

3. Zákazník informuje Obchod o svém odstoupení od smlouvy vyplněním formuláře. Po registraci formuláře pro odstoupení od smlouvy obdrží zákazník na uvedenou e-mailovou adresu potvrzení o svém oznámení spolu s č. oznámení. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, aby zákazník zaslal informace o uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. 

4. Zákazník odešle zakoupené zboží pomocí štítku, který obdržel v balíku z obchodu. K zásilce musí být přiloženo zakoupené zboží bez závad, číslo žádosti, které jste obdrželi poštou, a doklad o koupi. 

5. Vrácení peněz bude provedeno stejnými způsoby platby online nebo bankovním převodem do 14 pracovních dnů ode dne, kdy obchod obdrží vrácené zboží. 

6. Spotřebitel odpovídá za jakékoli snížení hodnoty věci, které vzniklo v důsledku jejího používání nad rámec toho, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti věci.  

§ 7 Reklamace výrobků

1. Jakýkoli výrobek zakoupený v obchodě lze reklamovat do 24 měsíců od jeho obdržení.

2. Chcete-li výrobek reklamovat, vyplňte formulář na těchto internetových stránkách https://www.watchmark.cz/content/11-reklamace.

3. Vyplňte jej:

- E-mailovou adresu uvedenou v objednávce

- Přidejte fotografii nebo video, které ukazuje, v čem je problém

- Do pole pro zprávu popište problém, co chcete (výměnu nebo vrácení peněz) a uveďte číslo svého účtu pro případné vrácení peněz.

3. Po vyplnění formuláře obdržíte zprávu, že jsme vám přidělili číslo pro vaši reklamaci.

4. Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů od jejího obdržení.

§ 8 Ochrana osobních údajů 

8.1 Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997 (tj. Sbírka zákonů z roku 2002 č. 101, položka 926 ve znění pozdějších předpisů) je dobrovolný, avšak absence souhlasu se zpracováním osobních údajů znemožňuje uzavření smlouvy a realizaci objednávky. 

8.2 Zákazník může souhlasit se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997 (tj. z roku 2002, Sb. zákonů č. 101, položka 926, v platném znění) a jejich svěřením třetí osobě za účelem poskytování reklamních materiálů a informací o propagačních a marketingových akcích a provozování internetového obchodu. 

8.3 Správcem osobních údajů je společnost Ampliton Grzegorz Dubrowski, ul. II Armii Wojska Polskiego 32, Witoszyn, 68 - 131 Wymiarki, NIP 924 133 98 68, REGON 080290725. 

§ 9 Závěrečná ustanovení 

9.1 Ve věcech, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, se použijí obecně platná ustanovení polského práva, zejména občanský zákoník a ustanovení zákona o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014( Sbírka zákonů 2014, položka 827). 

9.2 Podnikatel je povinen dodat Výrobky bez vad. 

9.3 Obchod neodpovídá za nesprávné údaje poskytnuté zákazníkem. 

9.4 Obchod si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek bez udání důvodu. Uživatelé budou o zavedených změnách informováni. 

9.5 Nařízení nabývá účinnosti dne 1.7.2016.

close Nákupní košík
close Nákupní košík

Registrace nového účtu