§ 1 Obecná ustanovení

1.1 Internetový obchod je k dispozici na adrese www.watchmark.cz a provozuje jej společnost Ampliton Specjalistyczne Gabinety Protetyki Słuchu Grzegorz Dubrowski, Polsko - ul. Żołnierzy II Armii WP 32, 68-131 Witoszyn, NIP 9241339868, Německo - Alte Schulstra ße 6, 02694 Malschwitz-Neudorf, VAT DE353646355, e-mail info@watchmark.cz.

Adresa české pobočky skladu je: Vratimovská 681/80, 71900 Ostrava - Kunčice, kontaktní e-mailová adresa: info@watchmark.cz.

1.2 Obchod Watchmark provádí maloobchodní prodej prostřednictvím internetu. Objednávky se přijímají prostřednictvím webových stránek www.watchmark.cz.

1.3 Zákazník je oprávněn a povinen používat Internetový obchod v souladu s jeho účelem. Je zakázáno uvádět nezákonný obsah.

1.4 Definice použité v Řádu znamenají:

a) internetový obchod, dále jen "obchod". - Watchmark, kterou provozuje společnost Ampliton Grzegorze Dubrowského a která přijímá objednávky na adrese www.watchmark.cz.

b) Zákazník - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka, která využívá internetový obchod, zejména nakupuje.

c) Pravidla a předpisy - následující předpisy, které upřesňují pravidla pro nákupy v obchodě.

d) Výrobek, dále jen "položka". - movitá věc dostupná v Internetovém obchodě, která je předmětem Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Obchodem.

§ 2 Služby poskytované obchodem

2.1 On-line obchod poskytuje následující služby:

a) umožnění nákupu produktů v nabídce obchodu prostřednictvím objednávkového formuláře.

b) vedení zákaznického účtu v obchodě - smlouva uzavřená na dobu neurčitou.

c) umožnění zákazníkům vyjádřit svůj názor na produkty obchodu.

d) poskytování marketingových a obchodních informací elektronickou cestou - Newsletter.

2.2 Zákazník může kdykoli vypovědět smlouvu o poskytování zákaznického účtu bez udání důvodu a bez úhrady nákladů, a to zasláním e-mailu na adresu info@watchmark.cz, s žádostí o zrušení zákaznického účtu spolu s uvedením e-mailové adresy, která je v současné době registrována v Obchodě.

§ 3 Podmínky poskytování služeb

3.1 Zákazník si může zaregistrovat individuální účet vyplněním registračního formuláře a uvedením následujících údajů: jméno, příjmení, telefon, e-mail.

3.2 Zákazník může Obchod používat bez registrace účtu. Zákazník, který nemá registrovaný účet, uvede při objednávce ve formuláři údaje nezbytné pro doručení objednaných výrobků.

3.3 Informace dostupné na webových stránkách obchodu jsou výzvou k uzavření smlouvy.

3.4 Ceny Produktů uvedené na webových stránkách v českých korunách jsou hrubé ceny včetně DPH. 

3.5 K ceně zboží se připočítávají náklady na dodání, jejichž výše závisí na zvolené variantě dodání a způsobu platby. Cena uvedená na webových stránkách v okamžiku podání objednávky je pro zákazníka závazná jako konečná. Po odeslání objednávky nelze cenu objednaného zboží měnit.

3.6 Objednávky jsou doručovány kurýrní společností, kterou si zákazník zvolí.

3.7 Náklady jsou uvedeny během procesu zadávání objednávky a závisí na hodnotě objednávky, hmotnosti a rozměrech zásilky před potvrzením objednávky.

3.8 Maximální doba vyřízení objednávky je 24 hodin v pracovní dny.

§ 4 Nakupování v obchodě

4.1 Objednávky lze podávat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

4.2 Chcete-li provést objednávku, musíte vložit vybraný výrobek do nákupního košíku, poté zvolit typ doručení a způsob platby a potvrdit objednávku.

4.3 Na vaši e-mailovou adresu bude zaslána zpráva s potvrzením objednávky.

4.4 Podáním objednávky Zákazníkem se rozumí podání nabídky na uzavření kupní smlouvy (koupě) objednaného Produktu.

§ 5 Způsob a datum platby

5.1 Kupující je povinen zaplatit celkovou cenu + náklady na dopravu za zakoupený výrobek nejpozději do 72 hodin od data podání objednávky.

5.2 Platba se provádí prostřednictvím platebních metod, které správce akceptuje a nabízí:

a) Dobírka - platba se provádí kurýrovi při převzetí zásilky kurýrem,

b) Elektronické platby PayPal,

c) Platba kartou přes bránu Przelewy24.

§ 6 Vrácení zboží

1. Zákazník má právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. 

2. Druhá Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dní ode dne následujícího po dni, kdy zákazník obdržel zboží. 

3. Zákazník informuje obchod o odstoupení od smlouvy vyplněním formuláře na této stránce. Po zaregistrování formuláře pro odstoupení od smlouvy obdrží zákazník na uvedenou e-mailovou adresu potvrzení o odeslání formuláře spolu s číslem žádosti. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, aby zákazník zaslal informaci o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

4. Zákazník může vrátit zboží na kterémkoli místě Zásilkovny s uvedením identifikačního čísla obchodu: 97465008 bezplatně nebo vrátit výrobek na vlastní náklady zasláním zásilky na adresu: Česká republika, Vratimovská 681/80, 71900 Ostrava - Kunčice. K zásilce musí být přiloženo zakoupené zboží bez vad, reklamační číslo obdržené poštou a doklad o koupi. 

5. Vrácení peněz bude provedeno stejnými způsoby platby online nebo bankovním převodem do 14 pracovních dnů ode dne, kdy obchod obdrží vrácené zboží. 

6. Spotřebitel odpovídá za jakékoli snížení hodnoty věci, které vzniklo v důsledku jejího používání nad rámec toho, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti věci. 

§ 7 Reklamace výrobků

1. Jakýkoli výrobek zakoupený v obchodě lze reklamovat do 24 měsíců od jeho obdržení.

2. Chcete-li výrobek reklamovat, zašlete nám e-mail na adresu servis@watchmark.cz. Zpráva by měla obsahovat následující údaje:

- E-mailovou adresu uvedenou při objednávce výrobku.

- Přidejte fotografii nebo video přílohu, na které bude vidět, v čem je problém.

- Popište problém, sdělte nám, co očekáváte (výměnu nebo vrácení peněz), a uveďte celé číslo účtu pro případné vrácení peněz. 

3. Po vyplnění formuláře obdržíte zprávu s informací o čísle reklamace.

4. Vaše stížnost bude vyřízena do 30 dnů od jejího obdržení. Většina reklamací se vyřizuje na dálku, pokud je třeba výrobek zaslat zpět do našeho servisu, dáme vám vědět. 

§ 8 Ochrana osobních údajů 

8.1 Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997 (tj. Sbírka zákonů z roku 2002 č. 101, položka 926 ve znění pozdějších předpisů) je dobrovolný, avšak absence souhlasu se zpracováním osobních údajů znemožňuje uzavření smlouvy a realizaci objednávky. 

8.2 Zákazník může souhlasit se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997 (tj. z roku 2002, Sb. zákonů č. 101, položka 926, v platném znění) a jejich svěřením třetí osobě za účelem poskytování reklamních materiálů a informací o propagačních a marketingových akcích a provozování internetového obchodu. 

8.3 Správcem osobních údajů je společnost Ampliton Grzegorz Dubrowski, ul. II Armii Wojska Polskiego 32, Witoszyn, 68 - 131 Wymiarki, NIP 924 133 98 68, REGON 080290725. 

§ 9 Závěrečná ustanovení 

9.1 Ve věcech, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, se použijí obecně platná ustanovení polského práva, zejména občanský zákoník a ustanovení zákona o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014( Sbírka zákonů 2014, položka 827). 

9.2 Podnikatel je povinen dodat Výrobky bez vad. 

9.3 Obchod neodpovídá za nesprávné údaje poskytnuté zákazníkem. 

9.4 Obchod si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek bez udání důvodu. Uživatelé budou o zavedených změnách informováni. 

9.5 Nařízení nabývá účinnosti dne 1.7.2016.

close Nákupní košík
close Nákupní košík

Registrace nového účtu