Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách www.watchmark.cz

1. Obecné informace

Provozovatelem služby Watchmark je společnost AMPLITON Specjalistyczny Gabinety Prostetyki Słuchu Grzegorz Dubrowski (AMPLITON Odborné praxe pro sluchové protetiky Grzegorz Dubrowski).

Webové stránky provádějí následující funkce za účelem získání informací o uživatelích a jejich chování:

a. Prostřednictvím informací dobrovolně zadaných do formulářů.

b. Ukládáním souborů cookie (tzv. "cookies") do koncových zařízení.

c. Shromažďováním protokolů webového serveru provozovatelem hostingu AMPLITON Specjalistyczne Gabinety Protetyki Słuchu Grzegorz Dubrowski, který funguje na adrese www.watchmark.cz.

2. Informace ve formulářích

1. Služba shromažďuje informace poskytnuté uživatelem dobrovolně.

2. Služba může také zaznamenávat informace o parametrech spojení (časové razítko, IP adresa).

3. Údaje ve formuláři budou zpřístupněny třetím stranám pouze se souhlasem uživatele.

4. Údaje uvedené ve formuláři mohou tvořit soubor potenciálních zákazníků, které Provozovatel služby eviduje v registru vedeném Generálním inspektorem pro ochranu osobních údajů.

5. Údaje uvedené ve formuláři jsou zpracovávány za účelem vyplývajícím z funkce konkrétního formuláře, např. za účelem provedení procesu žádosti o službu nebo obchodního kontaktu.

6. údaje zadané ve formulářích mohou být předávány subjektům technicky vykonávajícím určité služby - jedná se zejména o předávání informací o držiteli registrované domény subjektům, které jsou provozovateli internetových domén (především Vědecká a akademická počítačová síť j.b.r - NASK), službám obsluhujícím platby nebo jiným subjektům, se kterými Provozovatel služby v tomto rozsahu spolupracuje.

3. Informace o souborech cookie

1. Webové stránky používají soubory cookie. 

2. Soubory cookie jsou počítačová data, zejména textové soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení uživatele služby a jsou určeny k používání webových stránek služby. Soubory cookie obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu jejich uložení v koncovém zařízení a jedinečné číslo.

3. Třetím subjektem, který umisťuje na koncová zařízení uživatele služby soubory cookie a má k nim přístup, je provozovatel služby.

4. Soubory cookie se používají k následujícím účelům:

a) vytváření statistik, které pomáhají pochopit, jak uživatelé webových stránek používají webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah;

b) Udržování relace uživatele webových stránek (po přihlášení), díky kterému nemusí uživatel na každé podstránce webových stránek znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo;

c) definování profilu uživatele za účelem zobrazení přizpůsobených materiálů v reklamních sítích, zejména v síti Google.

5.Na webových stránkách se používají dva hlavní typy souborů cookie: "soubory cookie relace" a "trvalé soubory cookie". Soubory cookie "relace" jsou dočasné soubory, které se ukládají v koncovém zařízení uživatele až do odhlášení, opuštění webové stránky nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče). "Trvalé" soubory cookie se ukládají v koncovém zařízení uživatele po dobu uvedenou v parametrech souborů cookie nebo dokud je uživatel nesmaže.

6. Software pro prohlížení webových stránek (internetový prohlížeč) obvykle standardně umožňuje ukládání souborů cookie v koncovém zařízení uživatele. Uživatelé webových stránek mohou v tomto ohledu změnit své nastavení. Internetový prohlížeč umožňuje vymazat soubory cookie. Soubory cookie je možné také automaticky blokovat. Podrobné informace k tomuto tématu jsou uvedeny v nápovědě nebo dokumentaci internetového prohlížeče.

7. Omezení používání souborů cookie může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách.

8. Soubory cookie umístěné v koncovém zařízení uživatele služby a používané mohou být také inzerenty a partnery spolupracujícími s provozovatelem služby.

9. Doporučujeme přečíst si zásady ochrany osobních údajů těchto společností, abyste se seznámili se zásadami používání souborů cookie používaných ve statistikách: Zásady ochrany osobních údajů služby Google Analytics

10. Soubory cookie mohou být využívány reklamními sítěmi, zejména společností Google, k zobrazování reklam přizpůsobených vašemu používání webových stránek. Za tímto účelem mohou ukládat informace o navigační cestě uživatele nebo o čase stráveném na určité stránce.

11. Pokud jde o informace o uživatelských preferencích shromážděné reklamní sítí Google, může uživatel zobrazit a upravit informace vyplývající ze souborů cookie pomocí následujícího nástroje: https://www.google.com/ads/preferences/.

4. Protokoly serveru

1. Informace o určitém chování uživatelů podléhají protokolování na serverové vrstvě. Tyto údaje se používají výhradně pro správu služby a zajištění co nejefektivnějšího provozu poskytovaných hostingových služeb.

2. Prohlížené zdroje jsou identifikovány pomocí adres URL. Kromě toho mohou být zaznamenány následující údaje:

a) Čas doručení žádosti,

b) Čas odeslání odpovědi,

c) Název klientské stanice - identifikace prostřednictvím protokolu HTTP,

d) Informace o chybách, které se vyskytly během transakce HTTP,

e) URL adresa stránky, kterou uživatel předtím navštívil (odkaz), pokud byl přístup na webové stránky uskutečněn prostřednictvím odkazu,

f) Informace o vašem prohlížeči,

g) Informace o IP adrese.

3. Výše uvedené údaje nejsou spojeny s konkrétními osobami, které si stránky prohlížejí.

4. Tyto údaje se používají výhradně pro účely správy serveru.

5. Zveřejňování údajů

1. Třetím stranám se údaje poskytují pouze v mezích zákona.

2. Údaje umožňující identifikaci fyzické osoby se zveřejňují pouze s jejím souhlasem.

3. Provozovatel může být požádán o poskytnutí informací shromážděných prostřednictvím webových stránek oprávněným subjektům na základě zákonných požadavků v rozsahu žádosti.

6. Správa souborů cookie - jak udělit a odvolat souhlas v praxi?

Pokud si nepřejete přijímat soubory cookie, můžete změnit nastavení prohlížeče. Upozorňujeme, že vypnutí souborů cookie nezbytných pro procesy ověřování, zabezpečení a udržování uživatelských preferencí může ztížit a v krajním případě znemožnit používání webových stránek.

Chcete-li spravovat nastavení souborů cookie, vyberte svůj prohlížeč/systém z níže uvedeného seznamu a postupujte podle pokynů:

a. Internet Explorer

b. Chrome

c. Safari

d. Firefox

e. Opera

f. Android

g. Safari (iOS)

h. Windows Phone

i. Blackberry

Informace o online řešení sporů podle čl. 14 odst. 1 ODR (online řešení sporů):

Evropská komise poskytuje spotřebitelům možnost řešit spory z elektronického obchodu podle čl. 14 odst. 1 ODR (online řešení sporů) na jedné z platforem. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) slouží jako místo, kde se spotřebitelé mohou pokusit dosáhnout mimosoudní dohody ve sporech vzniklých při online nákupech a smlouvách o poskytování služeb.

close Nákupní košík
close Nákupní košík

Registrace nového účtu